logo

Spolupráce s MVDR. Hermanem

Po dlouhé cestě mise dokončena! Od dubna 2018 byla otevřena sýrárna a tím i možnost prodeje výrobků přímo z farmy.

Vděční jsme především za krásné mezilidské vztahy. Unikátním se ukázalo propojení dvou farmářů, poněvadž v našich krajích toto není zcela běžné. Spolupracujeme tak s farmářem MVDr.,Ing.Antonem Hermanem, s nímž jsme rozložili své síly, schopnosti,zkušenosti, vědomosti. Hlavním naším záměrem je zajištění pohody zvířat (welfare). Odtud všechno následné pramení. Spokojené, zdravé zvíře se rovná kvalitní mléko, kvalitní výrobek a v neposlední řadě čistý záměr lidí.

Chov východofríských ovcí je zapojen do kontroly užitkovosti a kontroly zdraví zvířat. Chovné jehnice v elitních třídách jsou dále zařazovány do dalších chovů. Plemenní berani jsou nabízeni na prodejních výstavách, aukcích. Kontrola užitkovosti zahrnuje sledování produkce mléka a mléčných složek. Proces zpracování ovčího mléka na výrobky je pod dohledem Veterinární a Hygienické správy.